FAQ

Veelgestelde vragen

De exploitatie van de loterij vindt plaats vanaf 25 maart 2021.

Mocht gedurende het verkoopproces blijken dat een kortere looptijd mogelijk is, dan kan de trekking eventueel eerder worden gepland. Een dergelijk besluit zal tijdig aan de deelnemers worden medegedeeld.


De trekking is gepland op 25 september 2021.
De trekking vindt plaats onder notarieel toezicht. De trekking is openbaar en vindt plaats op 25 september 2021 in de kantine van v.v. d’ Olde Veste ’54,  Parallelweg 11 8332 JD STEENWIJK. Het exacte tijdstip wordt nog nader gecommuniceerd.

De kosten van één lot – ook inleg genoemd – zijn EUR 27,50 (zegge: zevenentwintig euro en vijftig cent).

Deelname aan de loterij staat open voor alle natuurlijke personen van 18 jaar en ouder. Ook staat deelname open voor rechtspersonen.  Elk lot wordt op naam gesteld en is niet overdraagbaar.

 

Uitgesloten van deelname zijn de met de controle van de administratie belaste accountant (en diens kantoorgenoten) alsmede de met de controle op de trekking belaste notaris (en diens kantoorgenoten). Tevens zijn de beheerders van de verloterij-website, i.c. BijzonderDruk te Steenwijk, uitgesloten van deelname.

Er zijn maximaal 3.125 loten beschikbaar. Elk lotnummer wordt slechts eenmaal verkocht. De organisatie kent willekeurige lotnummers toe aan iedere bestelling.

De lotnummers worden per mail aan de deelnemer kenbaar gemaakt. De deelnemer ontvangt de bevestigingsmail na succesvolle afronding van het betaalproces van de loterij. Een afschrift van de bevestiging van deelname wordt opgenomen in de deelnemersadministratie.

De organisatie maakt binnen één week na de trekking de winnende lotnummers en de daarbij behorende prijzen bekend, door publicatie daarvan via de website en via door haar gekozen media. Ook wordt contact met de winnaars opgenomen via de door de deelnemer verstrekte contactgegevens.

De gewonnen prijzen zullen door de organisatie zo spoedig mogelijk worden uitbetaald, overhandigd of verzonden. Prijzen in natura worden, indien mogelijk en van toepassing, overhandigd en/of afgeleverd op het bij de organisatie bekende adres. De tenaamstelling en levering van de hoofdprijs (de auto) vindt plaats bij de leverancier in Steenwijk. Indien de contactgegevens niet blijken te kloppen wordt door de organisatie geen verdere actie ondernomen.